Danh sách các công ty tại Xã Đại Yên - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH 1 Tv Đông Feng

Tổ 6, khu 1 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701530043

Công Ty Cổ Phần Hiếu Minh Thảo

Tổ 1- khu 6 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701065692

Công ty cổ phần than sạch, khử độc - TKV

Thôn Yên Cư, xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700910405

Công Ty TNHH Trưởng Thành

Tổ 2, Khu 1 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701146302

Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt thương mại Quảng Ninh

Tổ 4, Khu 2, Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701170055

Công ty TNHH một thành viên khai thác, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng Đại Minh

Xóm 1, thôn Cầu Trắng - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700825365

Dntn - Mỡ Dầu Nhờn Sinh Thanh

Tổ 1, khu 2 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700823551

Công Ty Cổ Phần Phát Triển ánh Dương Hạ Long

Xóm 3, thôn Đại Đán - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700816071

Công ty TNHH du lịch Đất Việt

Xóm 1, thôn Cầu Trắng, xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700685929

Trường mầm non Đại Yên - Thành phố Hạ Long

Xã Đại Yên - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700682935

Trường Tiểu học Đại Yên

Dốc Đồn, Quỳnh Trung, xã Đại Yên - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701293586

Công Ty TNHH Điện Tử Hoa Ngân

Tổ 1, khu 2 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701295671

Trường trung học cơ sở Đại Yên - Thành phố Hạ Long

Thôn Yên Cư, xã Đại Yên - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700676057

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ngọc Châu

Xóm 1, thôn Minh Khai, xã Đại Yên - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700658097

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trí Thành

Tổ 2, khu 1 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701310023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Toàn Thắng

Tổ 1, khu 5 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700642202

Công Ty Cổ Phần Thuần Hải

268, tổ 4, khu 2 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700641424

Uỷ ban nhân dân Phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long

Thôn Đại Yên - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700618785

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đức Mạnh

Xóm 2, thôn Cầu Trắng - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701353179

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Cẩm Vân Thành

Tổ 3, khu 1 - Xã Đại Yên - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701363339