Danh sách các công ty tại Thôn Khe Phương - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Cộng Đồng Am Váp

Thôn Khe Phương, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111214

Công Ty TNHH Le Sofa

Quốc lộ 38, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700853620

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm&dv Vũ Gia

Tổ dân phố Đôn Lương, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700852578

Công Ty TNHH Liên Doanh Hasaki Nhật Bản

TDP Đôn Lương, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700850926

Công Ty TNHH Vận Tải Phương Liên

Tổ dân phố Vũ Xá, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700850806

Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Duy Tiên

Tổ dân phố Chợ Lương, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700849180

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hoàng Việt

TDP Bùi, Phường Yên Bắc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700847828