Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Kết Cấu Thép Và Xây Dựng Vinashin

Khu công nghiệp tầu thủy Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700660480