Danh sách các công ty tại Thôn Đè E - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH 1 Tv Đại An 33

Thôn Đè E, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124622

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thuỷ Sản Đông Bắc

Thôn Đè E, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702102146