Danh sách các công ty tại Thống Nhất - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Paradise Land

Thôn Xích Thổ, Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702104182

Công Ty Cổ Phần Hồng Viên Land

Thôn Xích Thổ, Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702104168