Danh sách các công ty tại Thôn Đá Trắng - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Mans Farm

Xóm Đồng Tranh, thôn Đá Trắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111905