Danh sách các công ty tại Thôn Làng - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH An Thịnh Phát Xt

Nhà bà Hà Thị Ngọc - Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702148535

Công Ty TNHH Tm Và Xd Công Minh

Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702141970

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Vận Tải Huy Mạnh Hạ Long

Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702130023

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng T68

Số nhà 303, Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702128320

Công Ty TNHH Tm Và Xd Ngọc Quỳnh

Số 298 đường Thống Nhất, Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702111528

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Chính Đô

Thôn Làng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702096252