Danh sách các công ty tại Phường Hà Khẩu - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giáo Dục Nhật Thành

Tổ 72, khu 7, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702130129

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tân Đại Thành

Tổ 90, Khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702128384

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Halo Sun Travel

Số nhà 19A, tổ 56, Khu 5, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702128183

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Khám Phá Việt

Số 472 đường Quốc lộ 18, Tổ 91, khu đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127856

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Đại Phát

Tổ 94, Khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127599

Công Ty Cổ Phần Đông Dương Qn

Tổ 96, khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127486

Công Ty TNHH 1 Tv Suối Mơ

Tổ 75, Khu 7, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127045

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Halotour

Ô số 14 lô 15 quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Ga Hạ Long, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702126926

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Apollo Global

Tổ 50, khu 5, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702126179

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Anh Huy

Số nhà 35, tổ 51, khu 5, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702125150

Công Ty Cổ Phần Qhh

Số 308, đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124661

Công Ty Cổ Phần Vietboat

Tổ 95 Khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124118

Công Ty TNHH Mạnh Phát Huy

Tổ 48, Khu 5, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123996

Công Ty TNHH MTV Nhung Long

Tổ 75 Khu 7, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123918

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Vịnh Xanh Hạ Long

Số 19 tổ 80, khu 8, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123812

Công Ty TNHH Quốc Tế Ngọc Quỳnh

Số nhà 276 Tổ 75, Khu 7, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123837

Công Ty TNHH Du Lịch Thành Thuấn

Nhà số 8, tổ 18, khu 2, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123562

Công Ty TNHH Cây Xanh Đỗ Hoàng

Tổ 66, khu 6, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123604

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thuốc Sỉ Quảng Ninh

Tổ 14, khu 2, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123058

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Quảng Ninh

Số 259, tổ 12, khu 2, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702122600