Danh sách các công ty tại Khu Trới 1 - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kiêm Thái

Tổ 4, Khu Trới 1, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702124220

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Phạm Tiệp

Số 101, khu Trới 1, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113677

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thành Anh 52

Số nhà 125, khu Trới 1, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702109790

Công Ty TNHH Thương Mại & Xnk Dăm Gỗ Quảng Ninh

Tổ 7, khu Trới 1, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702098549