Danh sách các công ty tại Số nhà 226 Tổ 6 Khu 4 Đường Đồng Đăng - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Và Sản Xuất Thanh Bình

Số nhà 226 Tổ 6 Khu 4 Đường Đồng Đăng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702126186