Danh sách các công ty tại Xã Tân Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Thắng Nghệ An

Xóm 19/8, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902144194

Trường PTCS Tân Thắng

Xóm 26/3, xã Tân Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019539

Trường mầm non Tân Thắng

Tân Thắng - Xã Tân Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901506243

ủy ban nhấn dân xã Tân Thắng

xã Tân Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901123240

Công Ty Cổ Phần Gấc Tân Thắng

Xã Tân Thắng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901773369