Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Diễn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Tiến

xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902134492

Công Ty TNHH Ươm Mầm Trí Tuệ Việt

Xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902120771

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Ngọc Duy

Xóm 6, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902092806

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hùng Cường

Xóm 6, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902086986

Công Ty TNHH Phúc Đức Linh

xóm 3, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902065873

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gc Nghệ An

xóm 2, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902064799

trường Mầm non Quỳnh Diễn

Xóm 4 - Xã Quỳnh Diễn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901511980

Công Ty TNHH Thoan Thảo

Nhà ông Nguyễn Trọng Lợi, xóm 3 - Xã Quỳnh Diễn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901532444

Công Ty TNHH Gia Phong

Nhà ông Trần Đình Phùng, Xóm 2 - Xã Quỳnh Diễn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901205990

Công Ty TNHH Tm Và Dv Trần Gia Phong

Xóm 2 - Xã Quỳnh Diễn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901803091