Danh sách các công ty tại Thị Trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công ty TNHH Hoàng Thiện

Nhà ông Phan Đức Thuận, K6, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900989894

Ngân hàng NN và PTNT Hoàng Mai

K1, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900325822-020

Công Ty TNHH Hải Thảo Thành

Khối 6 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901476888

Doanh Nghiệp TN Khang Sự An

Khối 7 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901486999

Công Ty TNHH Hoàng Quân Nghệ An

Nhà ông Trần Văn Quang, khối 6 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901495739

Công ty TNHH Bách Thịnh

Nhà ông Nguyễn Bá Quỳnh, K2, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900885768

Công ty TNHH Tân Hoàng

Nhà ông Nguyễn Bá Trương, K7, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901084707

Công ty cổ phần Ngọc Hoàng Sơn

Nhà ông Phạm Hồng Châu, K8, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900874886

Công ty TNHH Đức Quyền

Nhà bà Thể, khối 6, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901092842

Công ty TNHH Đức Hưng Phát

Nhà ông Nguyễn Đình Thái, khối 8, thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901103808

Công ty TNHH khai thác và xây dựng Phú Sơn

Nhà ông Tùng K10 thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900820640

Công ty TNHH một thành viên Lam Phương

Nhà bà Phương K1 thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900800203

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An

Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 0100150619-105

Công ty TNHH Thịnh Hoàng

Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900597819

Xí nghiệp đá Hoàng Mai

Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 3300101075-009

Công ty TNHH Bắc Nghệ

Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900539366

Công Ty TNHH Hưng Long Thịnh Nghệ An

Khách sạn Hoàng Long, khối 3 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901351462

Công Ty TNHH Hoàng Triều Lợi

Nhà ông Lợi, khối 6 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901384605

Chi Nhánh Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ Nghệ An

Khối 10 - Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 0100101072-013