Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Mai Sonic

Xóm 6, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138401

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 586

Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902121077

Công Ty TNHH Tmdv Vận Tải T&t

Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902109224

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Anh Văn

Nhà ông Hồ Xuân Tình, xóm 3, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902100870

Công Ty Cổ Phần Hải Phát Group

Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902096582

Trường tiểu học Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019708

Công ty TNHH Huy Việt

Xóm 12, xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901052039

Trường mầm non Quỳnh Hậu

Xóm 8 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901511451

Trường Trung học cơ sở Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901124935

Công ty TNHH Duy Đạt

Nhà ô Đằng xóm 11 xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900772108

Công Ty TNHH Nam Khánh Hoàng

Xóm 9 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901138141

Công ty CP thương mại và xây dựng Vân Anh Tài

xóm 12, Quỳnh Hậu - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901178200

Công ty TNHH Huy Phát

Nhà ông Hồ Sỹ Long, xóm 12, xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901226302

Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Anh Nghệ An

Xóm 10 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901630459

Công Ty TNHH Linh Hoàng Nguyên

Xóm 4 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901634372

Quỹ tín dụng ND xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900600564

Công Ty TNHH Anh Tuấn Ngọc

Xóm 12 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901647188

Công Ty TNHH Hải Cường

Xóm 12 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900535756

Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Hoàng Anh

Xóm 9 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901713320

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cầu Bèo

Xóm 12 - Xã Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901715984