Danh sách các công ty tại Xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công ty TNHH lâm nghiệp Quỳnh An

Xóm 8, xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901020157

Công ty CP xây dựng và thương mại Hà Hương

Nhà ông Trần Văn Hoàn, xóm 8, xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901067349

Công ty CP Hoàng Minh

Xóm 10, xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901070415

Công ty TNHH kỹ thuật thương mại - dịch vụ Hùng Hậu

QL1A xóm 8 xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900840453

Công ty TNHH khoáng sản Gia Nghĩa

Xóm 8, xã Mai Hùng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901135503