Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Apg

Xóm 1, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902161471

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Bảo Anh

Nhà Bà Phạm Thị Lý, xóm 1, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902155171

Công Ty TNHH Neonchill97

xóm 1, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902152276

Công Ty TNHH Nhất Mai Group

Xóm 5, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902143426

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Golden Land

Xóm 6, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902102155

Công Ty TNHH An Gia Phú Land

Xóm 7, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902067140

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Quang Hào

Xóm 5 - Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901850951

Trường tiểu học Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019747

Công ty TNHH thương mại Ngọc Linh

Xóm 4, xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 3601464403

Công Ty TNHH Xây Dựng & Vận Tải Quốc Khánh

Xóm 5 - Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901449242

Công ty TNHH một thành viên Long Xuân

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, xóm 2, xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900914786

Công ty TNHH Tuấn An

Xóm 7, xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901072187

Công Ty TNHH Thuỷ Đô

Xóm 8 - Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901498715

Công ty CP thương mại dịch vụ vận tải biển Đại Cường

Nhà ông Vũ Văn Hà - xóm 4 xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900887187

Trường Mầm non Quỳnh Bá

Xóm 3 - Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901517220

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lam Giang

Trại nuôi trồng thuỷ sản xóm 7 xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900826385

Trường Trung học cơ sở Bá Ngọc

xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901121451

Trường THPT dân lập Cù Chính Lan

Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900772098

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Nguyên An

Xóm 4, - Xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901242752

Công ty TNHH Đức Mai

Nhà ông Hồ Hữu Tú, xóm 6, xã Quỳnh Bá - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901243989