Danh sách các công ty tại Xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Hoàng Lý

Xóm 3, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140464

Công Ty TNHH Thương Mại Quỳnh Huynh

Xóm 1, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902071972

Công ty TNHH Quang Phong

Xóm 4, xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901072162

Trường Mầm non Tân Sơn

Thôn 4 - Xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901510634

Trường THCS Tân Sơn

Xóm 5- xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901088934

ủy ban nhân dân xã Tân Sơn

xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901112425

Công Ty TNHH Lân Dung

Xóm 4 - Xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901574613

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Trang Nam Đông

Xóm 3 - Xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901633795

Công Ty TNHH Xăng Dầu Châu Mận

Xóm 2B - Xã Tân Sơn - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901840953