Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Liên - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An

Xóm 1 xã Quỳnh Liên - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 3600224423-049

DNTN Được Thắng

Xóm 9 - Xã Quỳnh Liên - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900595265

Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - CN Nghệ An(Đơn vị nộp hộ)

xóm 1, xã Quỳnh Liên - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901725100