Danh sách các công ty tại Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Xây Dựng Tuấn Bảo

Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902146402

Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Và Hợp Tác Nhân Lực Vietfuture

Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902143987

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sửa Chữa Đại Lâm

Thôn 7, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902137895

Công Ty TNHH Tương Lai Tg

Xóm 4, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902096462

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chung Trâm Kiên

Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902088038

Công Ty TNHH Yến Trường

Xóm 13 - Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901424015

Trường tiểu học Sơn Hải

Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019786

Công Ty TNHH Hải Sản Sơn Hải

Xóm 8 - Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901463991

Công ty TNHH Kiên Trung

Nhà bà Phạm Thị Hường, xóm 7, xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900912852

Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Sơn Hải

Nhà bà Đậu Thị Hồng, xóm 10, xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900902903

Trường mầm non Sơn Hải

Xóm 13 - Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901505987

Công ty TNHH Hưng Sơn

Nhà ông Hồ Thế Sơn, xóm 13, xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901091630

Hợp tác xã vận tải Huy Hải

Xóm 7- Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900859479

Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngà

Nhà bà Tô Thị Hoàn xóm 10 xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900787834

Công ty TNHH vận tải biển Đức Cường

Nhà ông Đậu Ngọc Xô xóm 10 xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900833551

Công ty TNHH vận tải Bình Tiến

Nhà ô Đậu Xuân Bình xóm 7 xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900827290

Trường Trung học cơ sở Sơn Hải

Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901129771

Trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901131481

Uỷ ban nhân dân xã Sơn hải

Xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901136962

Công ty TNHH 1TV thương mại Đức Hùng

Xóm 7, xã Sơn Hải - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901143504