Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phú

Nhà ông Hồ Phi Long, Xóm Yên Trung, xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901057100

Công ty cổ phần thuỷ sản Phú Thịnh

Nhà bà Nguyễn Thị Luận, xóm Phú Lợi xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900841619

Công ty TNHH Hoàng Đông

Nhà ô Trung xóm Đông Triều xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900811036

DNTN Minh Phương

Xóm Tân Đông xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900621638

Công Ty TNHH Chế Biến Hải Sản Tiến Thành

Xóm Phú Lợi 1 - Xã Quỳnh Dị - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901327075