Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Cơ Khí Thường Phát

Thôn 2, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902150670

Công Ty TNHH Tm & Xd Đại Linh

Xóm 3, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902149996

Công Ty TNHH Thương Mại Xnk Vân Long

Thôn 8, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902145825

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Coma - Imex

Thôn 7, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902144469

Công Ty TNHH Thiết Bị Trường Học Hưng Gia

Xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138105

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Đức Dũng Minh

Nhà ông Nguyễn Văn Hoàng - thôn 3, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902137101

Công Ty Cổ Phần May Mặc Hưng Thịnh I

Thôn 4, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902136041

Trường tiểu học Quỳnh Giang

Xóm 5, xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019627

Doanh nghiệp TN Đức Minh Oanh

Xóm 11, xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901028727

Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Nguyệt

Nhà ông Đặng Công Minh, Xóm 9 - Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901064147

Công ty TNHH một thành viên Thành Tâm Tâm

Nhà ông Thanh, xóm 6, xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900900582

Công Ty TNHH Cảnh Hương

Xóm 5 - Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901496852

Trường mầm non Quỳnh Giang

Xóm 4 - Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901512007

Công ty TNHH một thành viên nhà hàng Minh Trí

Nhà ông Hợi xóm 11 xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900821901

Công ty TNHH một thành viên Tân Quân

Nhà ông Cảnh xóm 6 xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900820665

Doanh nghiệp TN Dương Nhàn

Nhà ông Nguyễn Thanh Dương, xóm 6, xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901114214

Công ty TNHH Giang Hưng

Nhà ông Giang xóm 5 xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900798233

Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901132118

Công ty TNHH Xuân Giang

Nhà ô Giang xóm 4 xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900785192

Công Ty TNHH Đàm Quang

Xóm 5 - Xã Quỳnh Giang - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901236847