Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Tmth Hồng Tài

Nhà ông Hoàng Văn Hồng, xóm Hợp Tiến - Xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901492174

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Sinh Thái Nga Chung

Nhà ông Hồ Sỹ Luyến, xóm Tam Hợp - Xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901511476

Công ty cổ phần Hoàng Thanh

Xóm Hợp Tiến xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900608411

Công ty TNHH Việt Phát

Xóm Đồng Lực, xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901270037

Công ty TNHH BOHRA INDUSTRIES VIệT NAM

Khu Công Nghiệp Đông Hồi - Xã Quỳnh Lập - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901794376