Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Thủy Sản Minh Hưng Phát

Thôn Đức Long, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135834

Công Ty TNHH May Mặc Tân Xuân

Thôn Thuận Lợi, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902104385

Công Ty TNHH Dịch Vụ Mtv Phát Bảo

Nhà ông Trần Huy Hoàng, Thôn Đức Long, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902095557

Công Ty TNHH Hải An

Cảng cá Lạch Quèn, thôn Đức Long - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900912877

Trường Mầm non Quỳnh Thuận

Thôn Phủ Yên - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901509780

Công Ty TNHH Vận Tải Hoa Lương

Thôn Trường Thịnh - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901561928

Trường THCS Quỳnh Thuận

xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901119445

Trường Tiểu học Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901124212

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901124981

Doanh nghiệp TN Quốc Tuấn

Nhà ông Hồ Sỹ Tuấn, xóm 5, xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901165730

Doanh nghiệp TN Đăng Minh

Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901238876

Doanh Nghiệp TN Kinh Doanh Hải Giang

Xóm Thanh Đoài - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901635111

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Bắc Miền Trung

Cảng cá Lạch Quèn - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900588317

Doanh nghiệp TN Thành Lợi

Thôn Đức Long-Nam cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900521055

Công Ty TNHH May Hải Hoàn

Thôn Phủ Yên - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901387130

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Quỳnh Lưu Nghệ An

Lạch Quèn - Xã Quỳnh Thuận - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900325607