Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Gia Hưng 2

Xóm 11, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139405

Công Ty TNHH Express Ngọc An Khang

Xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138070

Công Ty TNHH Dv Quốc Tế Pamjenn

Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902132015

Công Ty TNHH Hóa Hiển

Xóm 12, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902127914

Công Ty TNHH Siêu Thị Hằng Nga

Xóm 12, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902126043

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Máy May Bình An

Xóm 15, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902122874

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Sun Life

Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902120570

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 626

Nhà ông Phạm Đình Thi, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902101183

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thế Tài

Nhà ông Nguyễn Văn Thân, xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902064654

Công ty TNHH Thắng Hương

Nhà ông Trần Đức Thắng, xóm 23, xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901000231

Công Ty CP Siêu Thị Xây Dựng

Xóm 18 - Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901553973

Trường THCS Quỳnh Lâm

xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901123201

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901126594

Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B

Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901127686

Công ty TNHH một thành viên Phú An Lộc

Nhà ông Chu Thông Bắc, xóm 18, xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900784311

Công Ty TNHH Sơn Đại Hiệp

Xóm 21 - Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901570658

Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A

Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901135750

Công Ty CP Hóa Mỹ Phẩm Đường Thịnh

Nhà ông Trần Xuân Đường, xóm 20 - Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901629083

Công Ty Cổ Phần Việt Phương

Xóm 9 - Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901253384

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiệp Kha

Xóm 21 - Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901692695