Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Trường tiểu học Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019715

Trường THCS Quỳnh Long

Xóm Đại Tân, xã quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019514

Trường MN Quỳnh Long

Thôn Phú Thành - Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901501076

Doanh nghiệp TN Thanh Tập

Nhà ông Tập, xóm Đại Tân, xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901110731

Công ty TNHH Kim Sơn

Nhà ông Trần trọng Kim, xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900787591

Doanh nghiệp TN Linh Anh

Xóm Phú Liên, xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901240434

Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901242304

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hoàng Sơn

Xóm Phú Liên - Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901720286

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhung Thiêm

Thôn Đại Tân - Xã Quỳnh Long - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901778078