Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công ty TNHH luyện gang Kế Đạt Nghệ An

Khu công nghiệp Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900937487

Công ty TNHH sắt xốp KOBELCO Việt Nam

Khu công nghiệp Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901235353

Công ty TNHH sắt xốp KOBELCO Việt Nam (Mã số nộp hộ nhà thầu)

Khu công nghiệp Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901279801