Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Doanh nghiệp TN Mười Nhung

Nhà ông Nguyễn Quý Mười, Thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900923501

Công ty cổ phần Phương Cần

Nhà ông Phan Văn Chung, thôn Tân Hải, xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901118321

Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Phương

Xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2900326304-037