Danh sách các công ty tại Thị Trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Nodi

Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139229

Công Ty TNHH Tuyên Ngọc

Khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902136570

DNTN Dịch Vụ Điện Lạnh Bảo An

Khối 4, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135915

Công Ty TNHH Điện Gió Tdx Nghệ An

Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135778

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng An Thịnh Phát

Khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135760

Công Ty TNHH Xây Dựng H68

Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135288

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Anh Quân

Khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902133428

Công Ty TNHH Dịch Vụ Văn Phòng Thương Mại Tổng Hợp Hoa Niên

Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902130402

Công Ty TNHH Express Nhật Phát

Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902130096

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Điện Tử Đại Phú

Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902119423

Công Ty TNHH Nội Thất Quỳ Dung

Khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902113608

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Bất Động Sản Sơn Thành

Khối 6, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902101708

Công Ty TNHH Mtv Lâm Tuấn Phát

Khối 2, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902091111

Công Ty TNHH Tm & Dv Tuấn Ngọc

Nhà Ông Hồ Văn Huynh ,Khối 4 , Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902088951

Công Ty TNHH Tư Vấn Mai Lê

Nhà ông Bắc, Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902081667

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Lâm Sản Ngọc Anh

Nhà ông Trần Đức Dũng, Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902079354

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Tân Phú

Nhà ông Đậu Hoàng Anh, Khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902075712

Công Ty TNHH Lan Ngọc 6

khối 5, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902073320

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tân Phong

Khối 10 - Thị trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901417385

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Miền Trung

Tầng 1, tòa nhà Tâm Đạt - Thị trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901850704