Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Hoa - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Hương Việt

Thôn 1, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902074772

Công Ty TNHH Cây Xanh Ph

Thôn 1, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902070150

Trường tiểu học Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019761

Trường Mầm non Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa - Xã Quỳnh Hoa - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901510151

Trường PTCS Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901131065

Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Mã số thuế: 2901136994