Danh sách các công ty tại Xã Ninh Vân - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Hiếu

Thôn Tây, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201918005

Công Ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Ninh Vân

Khu du lịch Gành Nhảy, thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201916671

Trường THCS Nguyễn Phan Vinh

thôn Tây, xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200778796

Trường PTCS Ninh Vân

Thôn Tây, xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200665175

Công ty TNHH khu du lịch làng chài Ninh Vân

Thôn Tây, xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200659615

Công Ty TNHH Làng Du Lịch Sinh Thái Đầm Vân

Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201557101

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Biển Xanh

thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201565864

Công ty TNHH Khu Du lịch Đảo San Hô

Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201208799

Công Ty TNHH Dv-Tm-Xd Win Ninh Vân

thôn Đông - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201221045

Công ty TNHH Khu du lịch Đảo San Hô (Nộp hộ)

Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201235986

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Du Lịch Vĩnh Phú

Thôn Đông - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201600981

UBND xã Ninh Vân

Thôn tây, xã Ninh vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200380099