Danh sách các công ty tại Xã Ninh Phước - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Ndc Vina

Số 1 thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969560

Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí

Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960857

Công Ty TNHH Trung Dũng Nh

Thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959435

Công Ty TNHH Tàu Biển Thuận Phát

Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956882

Công Ty TNHH MTV The Thomaso Việt Nam

thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955367

Công Ty TNHH Hoàng Linh Khang

Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948881

Công Ty TNHH Thiện Thắng Vn

Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201947172

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Gia Anh Phát

Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201942872

Công Ty TNHH Tm - Dv Lộc Phát Nh

Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201937720

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ninh Phước

ĐT652D, Thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201932218

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Minh Chi

Km10+800 , TL 652D, Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201918301

Công Ty TNHH Tmdv Hùng Phát 79

Thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201913423

Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service

Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201912412

Công Ty Cổ Phần The Kibbutz Việt Nam

Thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201904789

Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Tín Mỹ

Thôn Ninh Tịnh - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200778482

Công Ty TNHH Mua Bán Thủy Hải Sản Thanh Thảo

thôn Mỹ Giang - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201388661

Trường Tiểu học Ninh Phước

Thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873231

Trường Mầm non Ninh Phước

Thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201454378

Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đảo Mỹ Giang - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100773892-003

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch Sơn Hải

thôn Ninh Tịnh - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201112261