Danh sách các công ty tại Thị Trấn Ninh Hòa - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa

Tổ dân phố 17-Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200944147

Công ty TNHH Bảo Sơn

tổ dân phố 16, thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200972708

DNTN Phương Khoa

Tổ Dân phố 18, thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200749322

Công ty TNHH Thu Kha Tiến

Tổ dân phố 4, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201030989

Công ty TNHH Một thành viên Xuân Vinh

Tổ dân phố 4, đường Nguyễn Thị Kim Oanh, Thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200725000

Kho bạc Nhà nuớc Ninh Hoà

142 Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201089580

Bảo hiểm xã hội Ninh Hoà

Tổ dân phố 4, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201090642

Trường trung cấp nghề Ninh Hòa

Quốc lộ 1A, bắc thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200700408

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Tổ dân phố 17, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201095584

HTX Tấm Lòng Vàng

Thôn 8, thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200531742

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

Tổ dân phố 17, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200282366