Danh sách các công ty tại Xã Ninh Đa - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An

thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200778789

Trường Tiểu học Số 1 Ninh Đa

Thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873143

DNTN Hải Ninh (nộp tiền thuê đất)

thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200411004-001

Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Khánh Hoà

QL1A, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200271477-002

DNTN Hiệp Hưng

Đội 13, thôn Phước Đa 3, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200577680

DNTN Huy Tấn

Thôn Phước Đa, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200531735

DNTN Thanh Tuấn

Thôn Phước Đa 3, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200394366