Danh sách các công ty tại Xã Ninh Tân - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Ninh Hòa

Thôn Suối Sâu, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969546

Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Dự Án Trồng Rừng Và Tham Quan Du Lịch

Thôn Suối Sâu, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201963054

Công Ty TNHH Đầu Tư Aqua City

Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201927426

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Th

Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201927063

Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Thái An Khang

Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201911994

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Sinh Học Ktech

Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201907620

Công Ty TNHH Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Minh Quang

Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201903376

Uỷ Ban Nhân Dân xã Ninh Tân

Thôn Trung - xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200944193

Trường THCS Nguyễn Thị Định

Thôn Trung, xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200665182

Công ty TNHH Ninh Tân

thôn Nam - Xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201130285

Nguyễn Thị ánh Tuyêt

Thôn Nam,xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201161822

Công Ty TNHH Seven Farm

Thôn Bắc - Xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201650340