Danh sách các công ty tại Xã Ninh Thọ - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Biển Hùng Thịnh

Thôn Chánh Thanh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969673

Công Ty TNHH Vlxd Trang Anh Thi

Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201953923

Công Ty TNHH Tm Dv Và Sx Tiến Đạt Kh

Thôn Xuân Mỹ, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950792

Công Ty TNHH Ninh Long Tiến Phát

Thôn Bình Sơn, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948095

Công Ty TNHH Vân Phong Lượng Phát

Thôn Bình Sơn, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948088

Công Ty TNHH Tmdv Minh Á Châu

Thôn Chánh Thanh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944950

Công Ty TNHH Tm - Sx Đông Phương Khánh Hòa

Thôn Lạc Bình, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201941886

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tm - Dv Hoàng Long

Thôn Chánh Thanh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201941156

Công Ty TNHH Tm Dv Vlxd Tân Khương Nh

Thôn Lạc Ninh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201937713

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Miền Đất Xanh

Thôn Xuân Mỹ, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201931327

Công Ty TNHH Thiên Vương Nh

thôn Bình Sơn, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201929173

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Minh Tâm Nh

Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201914843

Công Ty TNHH Lương Khôi Nguyên

thôn Lạc An - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201370424

Trường Mầm non Ninh Thọ

Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201382194

Trường Tiểu học Ninh Thọ

Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868150

Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Biển Phát Lợi

Thôn Xuân Mỹ - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201429967

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Thịnh Nh

Ninh Điền - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201510801

Hợp tác xã Dùng nước Kênh N3 Ninh An-Ninh Thọ

Thôn Lạc Bình, Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201106116

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ-Xây Dựng Long Bình

Thôn Lạc Bình - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201148074

Công ty TNHH Thìn Đạt

Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200620833