Danh sách các công ty tại Xã Ninh Phụng - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thịnh Phước

Thôn Xuân Hòa 1, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969458

Công Ty TNHH Vlxd Tân Vạn

Thôn Đại Cát 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201961593

Công Ty TNHH Bình Minh Np

Đại cát 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960374

Công Ty TNHH An Khang Logistics

Thôn Xuân Hoà 1, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959932

Công Ty TNHH Long Phương Nguyên

Thôn Xuân Hòa 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956843

Công Ty TNHH Lalovliy

Đại Cát 1, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952743

Công Ty TNHH TNHH Xd Kim Thành Kh

Thôn Xuân Hòa 1, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201946852

Công Ty TNHH Quốc Ngân Kha

Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201943770

Công Ty Cổ Phần Sx Tm & Ptnt Toàn Đạt Phát

Thôn Đại Cát 1, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201942230

Công Ty TNHH Dq Solutions

Thôn Vĩnh Phước, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201934871

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản Ecogreen

Xuân Hòa 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201934455

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phân Phối Bất Động Sản Tnpland

Thôn Đại Cát 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201928860

Công Ty TNHH Trường Thiên Phúc Kh

Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201925122

Công Ty TNHH Nhật Huy Ninh Hòa

Thôn Đại Cát - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201327041

Trường Mầm non Ninh Phụng

thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201335973

Công Ty TNHH Gia Minh Khánh Hòa

Thôn Nghi Phụng - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201338741

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Hưng NH

Quốc lộ 26, thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201339551

Công Ty TNHH Tm Và Dv Gia Viên

Xuân Hòa 1 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201691474

Công Ty TNHH Việt Vinh Ninh Hòa

thôn Nghi Phụng - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201344216

Công Ty TNHH Đạt Phát

Thôn Đại Cát - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200804100