Danh sách các công ty tại Xã Ninh Tây - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Long Beach Khánh Hòa

Thôn Buôn Đung, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201968278

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tinh Dầu An Nhiên

Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201967644

Công Ty TNHH Virtuoso Vir Export

Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201964146

Công Ty TNHH Lữ Hành Newday Travel

Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955575

Công Ty TNHH Frut Tour

Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948419

Công Ty TNHH Vnp Express

Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948338

Công Ty TNHH Trang Trại Vườn

Buôn Sim, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201914152

Trường Mầm non Ninh Tây

thôn Buôn Đung, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200872446

Công Ty Cổ Phần Khánh Tân

Thôn Buôn Lác - Xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200649092

Công Ty TNHH Chế Biến Dăm Gỗ Đại Thắng Ninh Tây

Thôn Xóm Mới - Xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201539180

UBND xã Ninh Tây

thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200613603

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Tây

Thôn Buông Đung, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201573801

DNTN Vạn Lý

Thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200534983