Danh sách các công ty tại Xã Ninh Hải - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Trung học Cơ sở Trịnh Phong

thôn Bình Tây 1, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200778806

Trường tiểu học Ninh Hải

Thôn Bình Tây, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200867855

DNTN Nhà nghỉ Thiên Đường

Thôn Đông Hải, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200537800

Công ty TNHH Thái Dương

Thôn Đông Hải, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200500568

Công ty TNHH VINA B.K

thôn Đồng Hòa, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200477982