Danh sách các công ty tại Xã Ninh Thủy - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Thuỷ

Thôn Phú Thạnh, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868217

Chi Nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại tỉnh Khánh Hoà

Thôn Thuỷ Đầm, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 3700306630-004

Chi nhánh Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang tại Ninh Thủy

Xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200541620-002

Cơ sở sản xuất Tôm giống

Thôn Mỹ á, xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200512806-001

Làng Du lịch Ninh Thủy - Ninh Hòa

Thôn Mỹ á, xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200283017-003

CN Cty TNHH Hoàn Cầu tại Ninh Thuỷ

Xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0301448451-007

DNTN Hữu Hùng

thôn Thuỷ Đầm, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200457714