Danh sách các công ty tại Xã Ninh An - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng Kim Hoài An

Phú Gia, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957967

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại San Lấp Mặt Bằng Đại Lục

Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201954518

Công Ty TNHH Dv Lữ Hành Và Lưu Trú Song Anh

Thôn Ngọc Sơn, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201951806

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xd Định Phát

Thôn Sơn Lộc, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950344

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Nhà Đất Vân Phong

Thôn Sơn Lộc, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201946468

Công Ty TNHH Nuôi Trồng & Xuất Khẩu Quốc Thái

Đội 7, Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201937368

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoài Nam

Thôn Gia Mỹ, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201934215

Công Ty TNHH Xây Dựng Tlt 79

Thôn Phú Gia, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201928116

Công Ty CP Tư Vấn Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Lvp

Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201925080

Công Ty TNHH Trương Thùy Dương

Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201918816

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Ninh An

Thôn Ngọc Sơn, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201915607

Công Ty TNHH Cơ Khí Mạ Kẽm Vân Phong

Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201914603

Trường Mầm non Ninh An

Thôn Ngọc Sơn, xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201365537

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Tâm Anh

Thôn Sơn Lộc - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201370953

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Long

thôn Ninh ích, xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200850851

Trường Tiểu học Ninh An

Thôn Sơn Lộc, xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873030

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Trường Thịnh Nh

Quốc lộ 1A, thôn Ngọc Sơn - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201418718

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại - Dịch Vụ Hoàng Long

thôn Ninh ích - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200739677

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm-Khánh Hòa

thôn Ninh ích - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201461713

DNTN xăng dầu Ninh An

thôn Ninh ích, xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200448170-001