Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Mầm non Hoa Sữa

Tổ dân phố 1 - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201332796

Trường Mầm Non Ninh Hải

Thôn Bình Tây 2 - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201349535

Công ty TNHH Marine Farms Asia Việt Nam (nộp hộ thuế nhà thầu)

thôn Đông Hòa, Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200805538

Trường Mầm non Ninh Giang

Thôn Phong Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201355433

Trường Mầm non Ninh Quang

Thôn Thạnh Mỹ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201355419

Trường Mầm non Ninh Sim

Thôn Tân Lập - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201356998

Công ty TNHH Kim Ân

67 Trần Quý Cáp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200797397

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chánh Hằng

Tổ dân phố Phước Đa 1 - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200810915

Chi nhánh Công ty TNHH An Khang tại Ninh Hòa

152 Trần Quý Cáp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4500231362-004

Trường Mầm non Ninh Hưng

Thôn Tân Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201388580

DNTN Hồng Hùng

Thôn Vạn Thuận, Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200477848

Trường Mẫu Giáo Ninh Tân

Thôn Trung, Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868094

Trường Mẫu giáo Ninh Sơn

Thôn 2, Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868432

Trường Mẫu giáo Ninh Vân

Thôn Tây, Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200868256

Phòng Nội Vụ

999-Trần Quý Cáp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873217

Trường Tiểu học Ninh Vân

Thôn Tây, Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873129

Trường Tiểu học Ninh Sơn

Thôn 3-Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200881176

Công ty TNHH Oriental Việt Nam Precision & Engineering

01 Mỹ Giang, Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200769696

Công ty TNHH Thủy sản Việt Trung

Thôn Mỹ á, Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200769079

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Bích

03A1 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 8 - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200768212