Danh sách các công ty tại Phường Ninh Thủy - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dv Tiến Thành Vinh

TDP Ngân Hà, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969377

Công Ty TNHH Hoàng Duy Nt

TDP Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201967683

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Hải Phong

Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201965365

Công Ty TNHH Cơ Khí Tam Đảo Nha Trang

Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201962660

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Biglong Việt Nam

TDP Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959636

Công Ty TNHH Khải Phúc An

TDP Thủy Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959428

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thương Mại Gia Huy

Tổ dân phố Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201955582

Công Ty TNHH Htc Vân Phong

Số 332 Lê Hồng phong, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201949620

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đại Thắng Ninh Thủy

Một phần lô CN15, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948440

Công Ty TNHH Nông Lâm Thủy Sản Bé Thủy

TDP Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201946683

Công Ty TNHH Tvđt Minh Định

TDP Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201946436

Công Ty Cổ Phần Vpl

Tầng 05, số 09, đường Quốc lộ 26B, Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201945104

Công Ty TNHH Nhung Lê Beauty Japan

55 Trần Khánh Dư - TDP Thuỷ Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201942350

Công Ty TNHH Lương Minh Nh

Tổ dân phố Ngân Hà, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201941540

Công Ty TNHH Dv Thành Vinh

209 Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201941364

Công Ty TNHH Vn Trường An

TDP Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201939132

Công Ty TNHH 79 Vtv

TDP Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201936974

Công Ty Cổ Phần Vicl

Số 09, đường Quốc lộ 26B, Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201932698

Công Ty TNHH Thu Toàn Thịnh

Tổ Dân Phố Bá Hà II, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201931077

Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Biển Gia Huy Vn

TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201930468