Danh sách các công ty tại Xã Ninh Phú - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Nghĩa Phát Td

Thôn Tiên Du 1, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201983614

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Minh Hùng

Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201983124

Công Ty Cổ Phần Vio Feed

Thôn Hang Dơi, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201968052

Công Ty TNHH Du Lịch Tâm Linh Suối Tiên Du

Thôn Tiên Du 1, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201964682

Công Ty TNHH Gara Ô Tô An Thịnh

Thôn hội phú bắc 1, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958248

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Cơ Khí Hoàng Thịnh

Hội Phú Nam, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201947817

Công Ty TNHH Đt Xây Dựng Đại Phong

Tiên Du 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944862

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Nguyễn

Thôn Hang Dơi, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201912966

Trường Mầm non Ninh Phú

Thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201381627

Trường Tiểu học Ninh Phú

Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200874394

DNTN Quang Lý (nộp tiền thuê đất)

Thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200624637-001

Công Ty TNHH Trầm Hương Ninh Hòa

Thôn Tiên Du - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201532805

DNTN Quang Lý

Thôn Tiên Du 2 - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200624637

DNTN Phú Lâm

thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200564522

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thủy Sc

thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201281559

Công Ty TNHH Trần Nguyên Khang

Thôn Bằng Phước - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201624823

Công Ty Cổ Phần Rong Tảo Việt Nam

Thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201657201