Danh sách các công ty tại Xã Ninh Phú - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Vio Feed

Thôn Hang Dơi, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201968052

Công Ty TNHH Du Lịch Tâm Linh Suối Tiên Du

Thôn Tiên Du 1, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201964682

Công Ty TNHH Gara Ô Tô An Thịnh

Thôn hội phú bắc 1, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958248

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Cơ Khí Hoàng Thịnh

Hội Phú Nam, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201947817

Công Ty TNHH Đt Xây Dựng Đại Phong

Tiên Du 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944862

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Nguyễn

Thôn Hang Dơi, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201912966

Trường Mầm non Ninh Phú

Thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201381627

Trường Tiểu học Ninh Phú

Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200874394

DNTN Quang Lý (nộp tiền thuê đất)

Thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200624637-001

Công Ty TNHH Trầm Hương Ninh Hòa

Thôn Tiên Du - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201532805

DNTN Quang Lý

Thôn Tiên Du 2 - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200624637

DNTN Phú Lâm

thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200564522

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thủy Sc

thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201281559

Công Ty TNHH Trần Nguyên Khang

Thôn Bằng Phước - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201624823

Công Ty Cổ Phần Rong Tảo Việt Nam

Thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201657201