Danh sách các công ty tại Phường Ninh Đa - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH M.a Ninh Hòa

TDP Phước Đa 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201988612

Công Ty TNHH Yến Nhung Phát

TDP Tân Kiều, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201986559

Công Ty TNHH Vận Chuyển Anh Khang

Tổ dân phố Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201985153

Công Ty TNHH Kim Thanh Nha Trang

Tổ dân phố phước đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201981896

Công Ty TNHH Sx Tm & Dv Gia An Phát Nh

TDP Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201980934

Công Ty TNHH Ntq Marine

TDP Phú Diêm, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201979784

Công Ty TNHH Dv Tm Tiến Phát

TDP Vạn Thiện, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201979706

Công Ty TNHH Tàu Biển Thiện Tiến

Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201969345

Công Ty TNHH Xây Lắp Kh

Tổ dân phố Phước Đa 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201963424

Công Ty TNHH Thịnh Phát Nh

Số nhà 22/41, Đường Hòn Hèo, tổ dân phố Phước Đa 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201962974

Công Ty TNHH Thành Phát Nt

TDP Hà Thanh 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959410

Công Ty TNHH Dv Tư Vấn Doanh Nghiệp Kt

TDP Vạn Thiện, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201957822

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Cơ Khí Tàu Biển Trung Tín

Tổ dân phố Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950062

Công Ty TNHH Kiến Trúc Fap

TDP Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950009

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Xây Dựng Gia Khánh

TDP Hà Thanh 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201947239

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hùng Thoại

Tổ dân phố Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201942336

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tiếp Vận Phú Thịnh

TDP Phước Đa 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201937840

Công Ty TNHH Logistics Phú Giang

TDP Vạn Thiện, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201937424

Công Ty TNHH Đầu Tư Thành Phát Nh

Tổ Dân phố Phước Đa 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201934800

Công Ty TNHH Thuận Phát Nh

Tổ dân phố Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201934543