Danh sách các công ty tại Xã Ninh Giang - Thị Xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Giang

Thôn Mỹ Chánh-xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200944041

Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Hoà

Quốc lộ 1A, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200683992

HTX vận tải cơ giới đường bộ- Ninh Hòa

thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200271325-197

HTX vận tải hàng hóa Ninh Hòa

Thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200270392-050