Danh sách các công ty tại Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phú Quý Window Việt Nam

Số 26 Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0110516319

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phúc Đạt

40/18B thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0110434560

Công Ty TNHH Phoenix Agency

Số 223 Đường Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0110395865

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ath

Đội 14, Thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0110187569

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Thái Hà

Đội 1, thôn Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0110157959

Công Ty TNHH Tqm.group

Số nhà 257 Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0109951966

Công Ty Cổ Phần An Dương Bảo

Kiốt 30, Chợ Văn Đức, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0109779592

Công Ty TNHH Vinkao Hà Nội

Trung Quan 1, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0109722211

Công Ty TNHH M&e Thanh Minh

Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0109411015

XN kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng INDESCO Sông Hồng-CN Công ty Cổ phần Indesco Sông Hồng

Thôn Trung Quan, xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101643180-001

UBND xã văn đức

xã văn đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0104007514

đảng uỷ xã văn đức

xã văn đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0104007539

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức

Cạnh UBND xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0104174554

Chi nhánh Công ty cổ phần Anh Tùng tại Hà Nội

thôn Trung Quan, xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0500467191-001

Công Ty TNHH Rau Văn Đức

Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0106247568

Hợp tác xã công nghiệp 22-12

Xóm 3 thôn Trung Quan, xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101519320

Công Ty TNHH Hương Cảnh - Chi Nhánh Hà Nội

Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0302173538-002

Công Ty TNHH Gallardo Việt Nam

Thôn Trung Quan - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0105255326