Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Cầu Vồng

NM9A Cụm Công nghiệp Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102705753

Chi nhánh Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Đoàn Kết - Nhà Máy Thép Nguyên Hưng

NM9-Cụm công nghiệp Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101087624-003

Công Ty TNHH Việt Thông

Lô NM8A, cụm công nghiệp Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100284429