Danh sách các công ty tại Xã Bá Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty cổ phần gốm & sứ thành công

Thôn giang cao, xã bá tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101098898