Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tập Trung Vừa Và Nhỏ Phú Th - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Medion Việt Nam

Lô số NM5 Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0105838695