Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Vừa Và Nhỏ Phú Thụy - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công Ty TNHH Bao Bì Quang Anh Hà Nội

Lô NM 9D cụm công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thụy - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0106738862